Aktuálně splňuje podmínky B.E.W. systému 228 objektů a 21 poskytovatelů služeb

Garance kvality B.E.W.

Veřejné prohlášení poskytovatelů prostorů a služeb

Držitel značky B.E.W. (dále Poskytovatel) se tímto veřejně zavazuje:

 1. Obrazové i textové informace publikované Poskytovatelem jsou pravdivé a reálné, vykreslují skutečnou podobu prostorů a služeb poskytovaných zákazníkům.
 2. Prostory a služby nabídnuté Poskytovatelem odpovídají známým požadavkům daného zákazníka a umožňují realizaci akce podle jeho zadání.
 3. Nabídka předkládaná zákazníkovi obsahuje vše potřebné pro zajištění akce v nabízeném rozsahu a kvalitě. (podrobnosti)
 4. Cenová kalkulace nabídky specifikuje všechny služby a položky v nabídce uvedené a jednotlivé ceny jsou pro danou nabídku garantovány jako maximální. Poskytovatel smí požadovat předem zálohu nepřesahující 75 % celkové předpokládané ceny akce.
 5. Poskytovatel již ve fázi nabídky uvede všechny jemu známé informace o skutečnostech, které mohou ovlivnit průběh, kvalitu či cenu akce, a to i když přímo nesouvisí s předmětem nabídky a místem konání akce.
 6. Poskytovatel prostorů a služeb je schopen materiálně a personálně zabezpečit kvalitní průběh firemní akce v rozsahu vypracované nabídky, případně v nabídce přesně specifikuje potřebnou součinnost zákazníka.
 7. Poskytovatel pověří pro zabezpečení bezproblémového průběhu akce jednoho svého pracovníka, který zodpovídá za průběh akce po celou dobu jejího konání a je zákazníkovi v případě potřeby dostupný.
 8. Pokud jsou součástí Poskytovatelem předkládané nabídky také služby zajišťované třetí stranou, zodpovídá za konečnou kvalitu, rozsah a cenu těchto služeb Poskytovatel. Tyto služby jsou v cenové kalkulaci zřetelně označeny.
 9. Poskytovatel prostorů nabízí zákazníkovi celkově korektní a vstřícný přístup i zajištění akce a přihlašuje se k tomuto prohlášení.

ZÁKAZNICKÁ SEKCE

Uživatelské jméno:

Uživatelské heslo

Zaslat zapomenuté heslo

REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

STAŇTE SE PARTNERY PORTÁLU, ZÍSKÁTE ŘADU VÝHOD A PODPOŘÍTE KVALITU SLUŽEB
 • přímé ceny + zákaznický bonus
  = úspora nákladů
 • objekty a služby s garantovanou kvalitou
 • kontrola kvality samotnými uživateli
 • odborný dozor a podpora Vašich akcí
Registrujte se zde

PROSTORY PRO AKCE

SNADNÉ A RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ VHODNÝCH PROSTORŮ PRO VAŠE AKCE
 • označené objekty s garancí B.E.W.
 • objekty poskytující Zákaznický bonus PPA
PROSTORY PRO AKCE
Směnárny

REGISTRACE OBJEKTŮ

CHCETE SE STÁT OBJEKTEM S GARANTOVANÝMI SLUŽBAMI?
 • získáte značku B.E.W.
 • budete prezentováni na portálu B.E.W.
 • možnost výhodné prezentace na portálu
  www.prostoryproakce.cz
 • můžete nabídnout Zákaznický bonus PPA
Více o možnostech registrace
Směnárna