Aktuálně splňuje podmínky B.E.W. systému 118 objektů a 21 poskytovatelů služeb

Garance kvality B.E.W.

Veřejné prohlášení poskytovatelů prostorů a služeb

Držitel značky B.E.W. (dále dodavatel) se tímto veřejně zavazuje:

 1. Textové i obrazové informace publikované dodavatelem jsou pravdivé a reálné, vykreslují skutečnou podobu prostorů, vybavení i služeb poskytovaných zákazníkům.
 2. Prostory, vybavení a služby nabízené dodavatelem v konkrétních nabídkách odpovídají známým požadavkům zákazníka a umožňují realizaci jeho akce podle zadání.
 3. Nabídka předkládaná zákazníkovi obsahuje vše potřebné pro zajištění akce v nabízeném rozsahu a kvalitě. Každá nabídka musí mimo jiné obsahovat:
  • termín konání akce včetně termínů potřebných pro koordinaci, včasnou přípravu a ukončení akce (zpřístupnění prostorů, dodávka a příprava vybavení, příprava služeb, demontáž, odvoz, úklid…),
  • rozsah a podrobnou specifikaci vlastních služeb nabízených přímo dodavatelem,
  • rozsah a podrobnou specifikaci služeb nabízených dalšími subdodavateli (třetími stranami,
  • specifikaci (položky, množství, parametry) technického a dalšího vybavení zajišťovaného dodavatelem,
  • u vybraných služeb, např. cateringových, podrobný rozpis dodávaných položek včetně množství a cen,
  • časový plán poskytování jednotlivých služeb během akce včetně uvedení doby potřebné na přípravu a ukončení.
 4. Cenová kalkulace nabídky musí specifikovat všechny služby a jednotlivé položky včetně jednotkových a celkových cen. Celková i jednotlivé ceny jsou pro danou nabídku maximální a konečné, pokud se nezmění parametry zadání. Dodavatel smí požadovat předem zálohu nepřesahující 75 % celkové předpokládané ceny akce.
 5. Dodavatel již ve fázi nabídky uvede všechny jemu známé informace o skutečnostech, které mohou ovlivnit průběh, kvalitu či cenu akce, a to i když přímo nesouvisí s předmětem nabídky a místem konání akce.
 6. Dodavatel prostorů a služeb je schopen materiálně a personálně zabezpečit kvalitní průběh firemní akce v rozsahu vypracované nabídky, případně v nabídce přesně specifikuje potřebnou součinnost zákazníka.
 7. Dodavatel pověří pro zabezpečení bezproblémového průběhu akce jednoho svého pracovníka, který zodpovídá za průběh akce po celou dobu jejího konání a je zákazníkovi v případě potřeby dostupný.
 8. Pokud jsou součástí dodavatelem předkládané nabídky také služby zajišťované třetí stranou, zodpovídá za konečnou kvalitu, rozsah a cenu těchto služeb dodavatel. Tyto služby jsou v cenové kalkulaci zřetelně označeny.
 9. Dodavatel nabízí zákazníkovi celkově korektní a vstřícný přístup i zajištění akce a zavazuje se dodržovat tato pravidla.

ZÁKAZNICKÁ SEKCE

Uživatelské jméno:

Uživatelské heslo

Zaslat zapomenuté heslo

REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

STAŇTE SE PARTNERY PORTÁLU, ZÍSKÁTE ŘADU VÝHOD A PODPOŘÍTE KVALITU SLUŽEB
 • přímé ceny + zákaznický bonus
  = úspora nákladů
 • objekty a služby s garantovanou kvalitou
 • kontrola kvality samotnými uživateli
 • odborný dozor a podpora Vašich akcí
Registrujte se zde

PROSTORY PRO AKCE

SNADNÉ A RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ VHODNÝCH PROSTORŮ PRO VAŠE AKCE
 • označené objekty s garancí B.E.W.
 • objekty poskytující Zákaznický bonus PPA
PROSTORY PRO AKCE
Směnárny

REGISTRACE OBJEKTŮ

CHCETE SE STÁT OBJEKTEM S GARANTOVANÝMI SLUŽBAMI?
 • získáte značku B.E.W.
 • budete prezentováni na portálu B.E.W.
 • možnost výhodné prezentace na portálu
  www.prostoryproakce.cz
 • můžete nabídnout Zákaznický bonus PPA
Více o možnostech registrace
Směnárna